Zorgpremie DSW volgend jaar +3,25 euro

Foto:

De basisverzekering van zorgverzekeraar DSW gaat volgend jaar met 3,25 euro per maand omhoog. De premie komt op 127,75 euro uit. DSW is altijd de eerste verzekeraar die bekendmaakt hoe hoog de nieuwe zorgpremie wordt.

Komende tijd zullen andere zorgverzekeraars bekend maken wat hun premie wordt. Zij moeten dat voor 12 november bekendmaken. Het kabinet maakte eerder bekend dat door de verwachte hogere zorgpremie de zorgtoeslag volgend jaar ook omhoog gaat.

Catastroferegeling
De stijging valt volgens DSW nog mee en had hoger gekund: ‘In 2022 zullen de zorgkosten sterk toenemen, vooral als gevolg van loon- en prijsstijgingen en een toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. Dit zou geleid hebben tot een premiestijging van € 7,50 per maand. Maar we krijgen de kosten van de coronapandemie deels vergoed via de wettelijke catastroferegeling. Deze compensatie houdt geen rekening met de lagere kosten van de reguliere zorg en leidt daarom tot een positief saldo. DSW zet dit resultaat in om de premiestijging tot een bedrag van € 3,25 per premiebetaler per maand te beperken.’

Eigen risico
Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op € 375,- en blijft daarmee € 10,- lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet. DSW is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen. DSW Zorgverzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk.

Bron: DSW. Foto: Pixabay.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen