Meer zonnepanelen op Drentse schooldaken

Foto:

Zonnepanelen installeren op alle geschikte, maar nog lege schooldaken in Drenthe. Daar gaan gemeenten, provincie Drenthe, en Stichting Schooldakrevolutie zich voor inzetten.

Schooldakrevolutie enthousiasmeert, namens de gemeenten en provincie, scholen om over te stappen op zonne-energie en biedt schoolbesturen passende begeleiding. Ruim 100 scholen in Drenthe kunnen meedoen aan dit programma voor begeleiding en ondersteuning.

Een schooldakcoach van Schooldakrevolutie benadert de komende maanden schoolbesturen voor basis- en middelbaar onderwijs in een aantal Drentse gemeenten. De coach brengt de mogelijkheden voor zonnepanelen op schooldaken in kaart, identificeert kansen en lost problemen op die een succesvolle installatie in de weg staan. Provincie Drenthe draagt de kosten van de begeleiding door Schooldakrevolutie.

Met de installatie van zonnepanelen op schooldaken willen de betrokken partijen scholen niet alleen mee laten doen aan de energietransitie, maar ook de educatieve waarde laten zien. Het laat leerlingen zien wat je kunt doen om bij te dragen aan de energietransitie en hoe je klimaatverandering tegen kunt gaan.

Reacties

Cookieinstellingen