Regio krijgt 28 miljoen voor aanpak oude woningen

Foto:

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen ontvangen samen een bijdrage van ruim € 28 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hiermee gaan de vier gemeenten de komende tien jaar ongeveer 2100 particuliere woningen verduurzamen, de openbare ruimte rondom woningen opknappen en enkele nieuwbouw- en renovatieprojecten realiseren.

In totaal gaat er vanuit Den Haag 416 miljoen euro naar woningen in achterstandswijken en krimpregio’s. Er worden landelijk 22.000 huizen opgeknapt.

Een deel van de woningen wordt gerenoveerd. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat of ten minste energielabel B heeft na de renovatie. Naast het hogere wooncomfort dalen hiermee de energielasten voor bewoners.

Naast de renovatiewerkzaamheden worden 1250 huizen gesloopt en 1900 nieuwe woningen gebouwd na sloop. Van het geld is 80 procent bestemd voor particuliere woningen, 20 procent voor corporatiehuizen.

Emmen
In het Noorden krijgt de gemeente Emmen (die het geld verdeelt over de vier gemeenten) het meeste geld. Kwetsbare gebieden hebben voorrang gekregen. “In Nederland zijn nog te veel kwetsbare gebieden met verouderde woningen. Het verbeteren van die woningen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die gebieden leefbaarder en veiliger worden”, aldus de minister. Dat gebeurt via een eenmalige investering uit het Volkshuisvestingfonds.

Aanvankelijk was voor de gemeenten 385 miljoen euro beschikbaar, maar er zijn enkele tientallen miljoenen extra vrijgemaakt.

Deelprojecten gemeente Emmen
In de Emmense wijken Angelslo, Bargeres en Emmerhout en het dorp Veenoord staan veel woningen uit de 70-er en 80-er jaren. Ongeveer de helft hiervan is particulier bezit. De meeste woningen zijn nog niet goed geïsoleerd. Met de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds kan de gemeente Emmen ongeveer 1800 woningeigenaren helpen met het beter isoleren van de woning. Naast deze vorm van verduurzaming, wordt ook de directe woonomgeving verbeterd. In de wijk Bargeres wil de gemeente samen met woningcorporatie Domesta het wijkhart verbeteren, onder andere door nieuwbouw.

Deelprojecten gemeente Coevorden
De gemeente Coevorden zet de subsidie in om aan te sluiten bij een aantal bestaande projecten om ongeveer 90 particuliere woningen te verduurzamen in Schoonoord en Tuindorp. Zowel vanuit de Regiodeal als vanuit de prestatieafspraken met woningcorporaties Domesta en Woonservice.

Deelproject gemeente Borger-Odoorn
In 2e Exloërmond–Midden en -West staan veel woningen uit de jaren ’50 en ’60 met het energielabel C, D of E. Met de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds wil de gemeente Borger-Odoorn met woningcorporatie Woonservice zo’n 67 particuliere woningeigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van dit type woningen, en de directe woonomgeving verbeteren.

Deelproject gemeente Aa en Hunze
Met het project ‘Wijk van de Toekomst’ werkt Woningstichting De Volmacht in Gieten aan het verduurzamen en levensloopbestendig maken van huurwoningen. Met de bijdrage van het ministerie van BZK kan de gemeente Aa en Hunze hierbij aansluiten door ook particuliere woningeigenaren van ongeveer 150 woningen hierin te ondersteunen.

Bron: Ministerie BZK.

Reacties

Cookieinstellingen