Kansen4Kinderen in heel Drenthe

Foto:

Het project Kansen4Kinderen wordt over heel Drenthe uitgerold. In de regio Zuidoost-Drenthe loopt het project al wat langer en doen inmiddels meer dan zestig scholen mee. Deze scholen leren van en aan elkaar wat in de praktijk werkt bij het vergroten van kansen voor kinderen.

Kansen4Kinderen is een lerend netwerk waarin scholen hun kennis voor anderen beschikbaar maken. Kenmerkend voor het project is dat de inhoud niet van achter een bureau wordt bedacht, maar ontstaat in gesprek met de betrokken scholen.

Ouderkamer
Op de Koning Wilhelminaschool in Coevorden is bijvoorbeeld ‘De Ouderkamer’ ontstaan. Dit is een plek die vooral gebruikt wordt door allochtone ouders die hun kind graag actiever willen ondersteunen bij het leren van Nederlands en het inpassen binnen de Nederlandse cultuur. Het is een leerplek én ontmoetingsplek.

Kansencoaches
Binnen Kansen4Kinderen is het mogelijk om ‘kansencoaches’ op te leiden. Door de inzet van de kansencoach worden niet alleen de kansen op een evenwichtige ontwikkeling van kinderen in de knel vergroot, maar zal ook de instroom in de geïndiceerde jeugdzorg aantoonbaar verminderd kunnen worden. Na de zomervakantie van 2021 starten de functionarissen op de scholen.

Geen achterstanden
Gedeputeerde Hans Kuipers: “Dit succesvolle project willen we als provincie graag verder brengen. Daarom is het met een bijdrage vanuit de Sociale Agenda voor basisscholen in alle Drentse gemeenten mogelijk om deel te nemen. Het uiteindelijke doel is gelijke kansen voor iedereen, ook voor kinderen die door hun achtergrond een extra steuntje kunnen gebruiken. We willen geen onderwijsachterstanden meer en minder gebruik van gespecialiseerde jeugdhulp. De verbindende aanpak tussen school, ouders en omgeving draagt bij aan talentontwikkeling bij kinderen. Zo werken we samen aan een levendig en sociaal Drenthe.”

Op de nieuwe website www.kansen4kinderen.nl is meer informatie te vinden.

 

Bron: Provincie Drenthe. Foto: Pixabay.

Reacties

Cookieinstellingen