Werkloosheid Drenthe neemt flink af

Foto:

In mei nam de WW in Drenthe verder af met 9,3 procent. Ook lag het aantal WW-uitkeringen lager dan vorig jaar. De economie toont zich veerkrachtig en lijkt zich te herstellen van de coronacrisis.

Maar het herstel is nog onzeker en werkt met enige vertraging door op de arbeidsmarkt. Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose neemt in 2021 het aantal gewerkte uren weer toe. Het herstel van het aantal banen is in Drenthe naar verwachting in 2022 zichtbaar.

Eind mei telde Drenthe 6.768 WW-uitkeringen. Dat is 2,7% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in mei af met 697 uitkeringen (-9,3%) ten opzichte van vorige maand. De WW daalde in mei in vrijwel alle sectoren. Vooral in de uitzendsector nam het aantal WW-uitkeringen af. Ook in alle leeftijdscategorieën was er sprake van een daling van de WW, maar het sterkst onder jongeren tot 27 jaar. Sinds vorige maand ligt het aantal WW-uitkeringen ook weer lager dan een jaar eerder. In mei 2020 waren er nog 8.841 uitkeringen. Dat aantal is 23,7 procent lager in mei 2021 (-2.073 uitkeringen).

Uitzendbanen
In de arbeidsmarktregio Drenthe is er in 2021 nog sprake van een krimp van ruim 500 banen (-0,5%). Wel zijn er ook in 2021 al sectoren waarin de werkgelegenheid toeneemt. Zoals gebruikelijk reageert de uitzendbranche als eerste op de aantrekkende economie met een groeiend aantal uitzendbanen. Ook in sectoren als zorg & welzijn, openbaar bestuur en industrie groeit het aantal banen naar verwachting in 2021. Daar staan dit jaar echter ook nog sectoren tegenover met een krimpende werkgelegenheid. Hoewel de horeca inmiddels weer open is en volop vacatures heeft, komt de werkgelegenheid gemiddeld over het hele jaar nog niet terug op het oude niveau.

Ook sectoren als groothandel, detailhandel, overige diensten (waaronder kappers en nagelstudio’s) en overige zakelijke diensten (waaronder schoonmaakbedrijven) laten in 2021 nog een krimpende werkgelegenheid zien. In 2022 is er in de arbeidsmarktregio Drenthe voor het eerst weer sprake van banengroei. Naast de uitzendbranche en de zorgsector, zijn dan ook de horeca en detailhandel aanjagers van een groeiende werkgelegenheid. Uiteraard zijn ook deze regionale prognoses omgeven met grote onzekerheid en gebaseerd op de huidige ontwikkelingen in het bestrijden van de coronapandemie.

 

Bron: UWV. Foto: Pixabay.

Reacties

Cookieinstellingen