Oplossing voor bomenkap Nooitgedacht

Foto: Google Maps

Het college van de gemeente Aa en Hunze kijkt samen met bewoners en de Provincie Drenthe naar een oplossing voor de bomenkap in Nooitgedacht. De gemeente vindt het belangrijk dat het groene karakter van de wijk behouden blijft. In samenspraak met bewoners zal er daarom meer groen behouden blijven. Ook komt er sneller nieuw groen terug voor de bomen die noodgedwongen gekapt worden.

Er is veel te doen over de bomenkap in Nooitgedacht. Volgens wethouder Henk Heijerman ligt de oorsprong van de onrust ver in het verleden: “Bij de start van de bouw van deze wijk in 2004 hadden we een vastgesteld bestemmingsplan. Er moesten bomen wijken voor de bouw, naar schatting zo’n 9 ha, maar die zouden we ruimschoots compenseren. Dit zou pas gebeuren na voltooiing van de wijk, als precies bekend zou zijn hoeveel bos er daadwerkelijk gekapt was. Een deel van het gekapte bos zou gecompenseerd worden in de wijk zelf. Dat dit pas na de bouw zou zijn, hebben we niet duidelijk genoeg gecommuniceerd.”

Werk maken
De herplant is in 2006 vastgelegd in bestuurlijke afspraken met de provincie. Deze afspraken zijn deze week nogmaals bestuurlijk bevestigd in een overleg tussen wethouder Heijerman en gedeputeerde Henk Jumelet. Heijerman begrijpt de zorgen van bewoners en wil daarom eerder werk maken van een groene wijk. Inwoners krijgen daarin een belangrijke stem: “We nodigen de inwoners uit om daarover met ons mee te denken en te praten.”

Groene karakter
Die ambitie betekent niet dat al het groen automatisch blijft staan. Wethouder Heijerman: “Soms ontkomen we er niet aan. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de aanwezigheid van de letterzetter kever of doordat er bindende afspraken over woningbouw zijn gemaakt. Welke bomen gekapt worden en waarom dat nodig is, daarover gaan we beter communiceren.” Zo wordt het bosje aan de Brinklaan gekapt vanwege een plaag van letterzetter kevers. Heijerman: “Het is zonde dat deze bomen weg moeten, maar we gaan actief aan de slag om er passend groen voor terug te plaatsen. Dat groene karakter willen we behouden en verbeteren. Samen met inwoners.”

Reacties

Cookieinstellingen