Miljoenenplan Aa en Hunze voor verduurzaming huizen

Foto:

De gemeente Aa en Hunze wil samen met drie andere gemeenten in de regio 29 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds om de komende jaren ongeveer 2.000 woningen te verduurzamen. De gemeente doet er zelf ook geld bij; per project 30 procent van de kosten.  Het ministerie van BZK beslist deze zomer of de miljoenensubsidie doorgaat.

De gemeente heeft de aanvraag samen met Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen ingediend. Samen hebben ze zes deelplannen ontwikkeld waarmee ze de komende jaren aan de slag willen. Naast het aanpakken en verduurzamen van particuliere woningen wordt ook de openbare ruimte rondom deze woningen opgeknapt.

Gieten
Het deelplan in Aa en Hunze betreft Wijk van de Toekomst van Woningstichting De Volmacht in Gieten, waarbij huurwoningen worden verduurzaamd en levensloopbestendig worden gemaakt. ‘Wij haken als gemeente graag aan bij dit project en daarbij richten wij ons op het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad. Samen zetten we een mooie stap in de verduurzamings-slag ten behoeve van de woningvoorraad in Aa en Hunze. Door ook de openbare ruimte aan te pakken willen we de wijk een positieve impuls geven’, aldus wethouder Henk Heijerman.

Volkshuisvestingsfonds
Het Volkshuisvestingsfonds van BZK is in het leven geroepen om stedelijke vernieuwingsgebieden en grens- en krimpregio’s te ondersteunen in het verbeteren van de woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare wijken en buurten. De focus ligt hierbij op de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad.

Bron: gemeente. Foto: Pixabay.


SHOP LOKAAL, OOK ONLINE – Vind wat je zoekt in ons Online Warenhuis!


DEEL DIT BERICHT – Klik op één van de icoontjes boven de foto bij dit bericht.


Reacties

Cookieinstellingen