Meer drugslabs opgerold in het Noorden

Foto:

De politie Noord-Nederland heeft vorig jaar fors meer productie- en dumplocaties van synthetische drugs ontdekt dan in 2019. Vorig jaar is onder meer een drugslab opgerold aan de Vijzelweg in Eext. Opvallend is dat in onze regio ook een stijging te zien is in het aantal dumplocaties, in tegenstelling tot de rest van het land.

Daarmee zet de stijgende lijn van aantreffen van productielocaties van de afgelopen jaren door, zegt Joop de Schepper, Hoofd Operatiën voor de eenheid Noord-Nederland. “In 2019 zijn in het Noorden zes drugslabs ontdekt en ontmanteld, in 2020 waren dat er in totaal elf. Dat is bijna een verdubbeling.”

Dump
Een en ander blijkt uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2020. Landelijk is er een dalende trend van het aantal dumplocaties zichtbaar. In Noord-Nederland is echter een stijging waarneembaar. In 2019 is er op twee plekken afval aangetroffen, in 2020 is dat aantal toegenomen tot dertien locaties. “Dat kan liggen aan het feit dat er in onze regio ook een stijging te zien is in het aantal opgerolde labs”, zegt De Schepper. “We zien bovendien dat er ook meer opslag van afval is op de productielocaties zelf.”
Op de aangetroffen productielocaties worden verschillende soorten synthetische drugs geproduceerd. Landelijk gezien is de meest in het oog springende ontwikkeling de stijging van het aantal productielocaties waar methamfetamine werd geproduceerd.

Risico
Criminelen die synthetische drugs produceren of verhandelen verdienen daarmee veel geld. Met dit geld, maar ook met geweld en intimidatie proberen zij hun machtspositie te verstevigen. Ze kopen zich in de bovenwereld in en investeren drugswinsten in hun omgeving. Drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn bovendien een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk voor mens, milieu en leefomgeving.

Niet onder mijn neus
Mede daarom geeft de politie in toenemende mate prioriteit aan de aanpak hiervan. Sinds november zijn er in Noord-Nederland drie interventieteams actief. Die zijn mede afhankelijk van tips van omwonenden. Om die reden start volgende week de campagne Niet onder mijn neus. ‘Met deze campagne willen we burgers bewust maken van het feit dat deze vorm van criminaliteit onder je neus kan plaatsvinden”, zegt De Schepper.

Zoemend geluid
Drugslabs zijn te herkennen op verschillende manieren. Op een productielocatie zie je vaak een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) naar binnen kunnen, zodat ze onopvallend in- en uit- kunnen laden. Vaak gebeurt dit op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld in de nacht. Ook zie je vaak dat er gesjouwd wordt met jerrycans of vaten. Een drugslab kun je ook ruiken, vaak komt er een chemische lucht vrij en ruiken mensen oplosmiddelen. Om te voorkomen dat mensen dit ruiken dichten criminelen kieren en ramen vaak met purschuim. De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkmogelijkheden vaak geblindeerd. Bij een drugslab hoor je vaak een voortdurend zoemend, brommend geluid.

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen