Begroting 2020

Het college van Aa en Hunze presenteert een sluitende begroting 2020. De begroting geeft invulling aan de ambities uit het collegeprogramma 2018-2022.

Bron: Gemeente