Spreekrecht Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze

Wist u dat iedere inwoner van de gemeente tijdens een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein gebruik kan maken van het spreekrecht? De Adviesraad vindt namelijk dat iedere inwoner van de gemeente iets moet kunnen zeggen over zaken die belangrijk voor hem/haar zijn en waarvan hij/zij vindt dat de Adviesraad dit moet weten.

Adviesraad sociaal domeinWat moet u weten over het spreekrecht

U kunt inspreken als het onderwerp of het vraagstuk valt binnen het taakveld van de Adviesraad Sociaal Domein, dus een onderwerp of vraagstuk over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet of de Jeugdwet. Het spreekrecht is uitdrukkelijk niet bedoeld om individuele problemen op te lossen. Ook kunt u geen beklag doen en/of bezwaar aantekenen over individuele besluiten of beslissingen. Voor dergelijke klachten en bezwaren kunt u terecht bij de commissie van bezwaar en beroep van de gemeente Aa en Hunze.

Hoe lang en wanneer kunt u gebruik maken van het spreekrecht

U kunt maximaal vijf minuten het woord voeren aan het begin van de vergadering van de Adviesraad. De Adviesraad vergadert 1 keer per maand op maandagmorgen, het vergaderschema kunt u vinden op de website. Als u wilt inspreken dan dient u dit uiterlijk 4 dagen voor de vergadering te melden bij de secretaris via mailadres: [email protected].

Meer informatie spreekrecht

Bron: Gemeente